Dane adresowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia w Kamieniu

Nowy Kamień 20
36-053 Kamień

Nr tel. 17 855 60 06