Informacje na temat teleporady oraz wystawiania recept i zleceń

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kamieniu istnieje możliwość uzyskania teleporady. W tym celu należy zadzwonić na Rejestrację w godzinach otwarcia placówki tel 17 855 60 06, 45 958 22 30. Podczas rozmowy pacjent informuje o swoim problemie i celu rozmowy z lekarzem. Jeśli w danym momencie jest możliwa konsultacja pacjent zostaje połączony z lekarzem. W innym przypadku zostaje ustalona dogodna godzina teleporady.
Gdy jest to niezbędne ze względu na stan zdrowia, istnieje również możliwość skorzystania z bezpośredniej wizyty - o tym zdecyduje lekarz podczas teleporady.

  Wypisanie recepty na leki stałe i wyroby medyczne:
 • Zanim zadzwonisz, przygotuj: numer telefonu do kontaktu, nazwę leku oraz dawkę i dawkowanie, kartkę i długopis
 • Zadzwoń do Rejestracji
 • Podaj jakich potrzebujesz leków stałych lub wyrobów medycznych
 • Po wypisaniu leków przez lekarza, otrzymasz czterocyfrowy kod recepty (jeżeli posiadasz Internetowe Konto Pacjenta otrzymasz za pomocą sms lub e-mail informację o recepcie)
 • Z kodem i peselem osoby, dla której jest recepta udaj się do Apteki, by wykupić przepisane leki lub wyroby medyczne

  Jak chronić się przed zakażeniem:
 • często myj ręce wodą z mydłem, dbaj o higienę osobistą,
 • unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
 • kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • zachowaj bezpieczną odległość (1,5 – 2 m) od osoby,
 • wietrz pomieszczenia kilkukrotnie w ciągu dnia,
 • w miejscach użyteczności publicznej używaj maseczki,
 • pamiętaj również o dezynfekcji telefonu komórkowego.